Kambiyo Mevzuatı Hükümlerine İlişkin Yeni Düzenleme

Hazine Müsteşarlığı’nın TPKK hakkında 32 sayılı Karar’a ilişkin 91/32-5 sayılı tebliğinin ihracat ve ithalat ile ilgili bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Değişiklikler, 3 Eylül 2005 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Buna göre;

  • Açık ihracat dosyalarında, bankaların terkin yetkisi USD 100.000 veya eşiti dövize yükseltilmiştir. Yeni düzenleme uyarınca, terkin tutarının hesaplanmasında her bir ihracat işlemine ilişkin gümrük beyannamesinde kayıtlı fatura bedeli dikkate alınacaktır.
  • Irak’a gerçekleştirilen ve tutarı USD 100.000 veya eşitine kadar olan ihracat veya transit ticarete ilişkin mal bedellerini oluşturan efektiflerde, 31 Aralık 2006’ya kadar, döviz beyan tutanağı aranmayacaktır.(TCMB uygulama esasları henüz açıklanmamış olmakla birlikte, daha önceki uygulamalarda olduğu gibi, ihracatta GB tutarının, transit ticarette TTF’deki malın alış bedelinin USD 100.000 veya eşiti dövize kadar olmasına dikkate edilmelidir)
  • Açık ithalat dosyalarında, bankaların terkin yetkisi, her bir transfer işlemi için USD 100.000 veya eşiti dövize yükseltilmiştir.
 

HABERLER