Bağımsız Denetim

Şirketimizin önemli ihtisas konularından biri de ulusal ve uluslararası bağımsız denetim standartlarına göre bağımsız denetim yapmaktadır.

Bağımsız denetim yapabilmesi için şirketimize, SPK tarafından yetki verilmiştir. Bu yetkiye istinaden İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda kayıtlı şirketler ile SPK’ ya tabi diğer şirketlerin bağımsız denetimi yapılmaktadır.

Yine, BDDK ve EPDK yaptığı inceleme ve araştırma sonunda şirketimize Banka ve Sigorta şirketleri ile enerji piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin denetimi konusunda yetki vermiştir. Bu yetkiye istinaden Türkiye’nin önde gelen bir çok sigorta şirketi ve enerji şirketinin bağımsız denetimi şirketimiz tarafından yapılmaktadır.

Öte yandan şirketimiz, uluslararası Bağımsız Denetim standartlarına göre denetim yapmakta olup, Dünya Bankası tarafından denetim yapabilecek denetim şirketleri arasına dahil edilmiştir. Halen bu kuruluş için uluslararası bağımsız denetim raporu yazılmakta ve raporlarımız Dünya finans çevrelerinde kabul edilmektedir.

Şirketimiz ayrıca, Uluslar arası standartlara göre Due Diligence çalışması ve şirket değerlemesi yapmaktadır.