Vergi

Şirketimiz ortakları Yeminli Mali Müşavirlerin Maliye Bakanlığı ve özel sektörde edindiği geniş bilgi ve tecrübeleri ile müşterilerimize;

i) Vergi Danışmanlığı:

  • - Gelir Vergisi,
  • - Kurumlar Vergisi,
  • - Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim

Bağımsız Denetim

Şirketimizin önemli ihtisas konularından biri de ulusal ve uluslararası bağımsız denetim standartlarına göre bağımsız denetim yapmaktadır.

Bağımsız denetim yapabilmesi için şirketimize, SPK tarafından yetki verilmiştir. Bu yetkiye istinaden İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda kayıtlı şirketler ile SPK’ ya tabi diğer şirketlerin

Kurumsal Finans ve Yönetim Danışmanlığı

Finans ve Yönetim Danışmalığı Bölümümüz aşağıdaki hizmetleri vermektedir.

  • a- Stratejik Planlama
  • b- Yapılandırma ve Yeniden Yapılandırma Yönetimi
  • c- ERP / Entegre Yönetim Sistemleri Seçim / Uygulama Danışmanlığı
  • d- Bütçeleme Siste

Şirket Birleşme ve Bölünmesi

Şirketlerin birleşmesi, bölünmesi veya birinin diğerine devri özel bilgi ve ihtisası gerektiren bir çalışmadır. Şirketimiz, gerek bilgi ve tecrübesi gerekse bünyesinde mevcut departmanlarla ile müşterilerine bu konuda hizmet sunmaktadır.Outsource Hizmetler

Şirketimiz, Türkiye ve Azerbeycan da bulunan iki ofisi ile Türk ve yabancı sermayeli şirketlere muhasebe ve finans sisteminin kurulması, özel amaçlı raporlama hizmetleri, ticaret sicili tescil, genel kurul işlemleri ile ilgili hizmetler sunmaktadır.Yurt dışı Hizmetlerimiz

Şirketimiz, Azerbeycan Cumhuriyetinde faaliyet gösteren Türk ve yabancı şirketlere hizmet sunmak amacıyla BKR IŞIK KONSALTINQ adı ile bir şirket kurmuştur. 2007 yılı sonlarında Baku’de kurulan bu şirket yukarıda sayılan tüm hizmetleri sunma kapasitesine sahip bulunmaktadır.